Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko*
Telefónne číslo*
Email*
Správa*

Kontaktné a fakturačné údaje

IČO: 44 051 867

IČ DPH: SK2022573377

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Prešov oddiel Sro, vložka č. 19839/P

Tatra banka, a.s.

č.účtu: 2621015474/1100

IBAN: SK06 1100 0000 0026 2101 5474

SWIFT: TATR SK BX

Výhody spolupráce s nami

Komplexné služby dodávateľským spôsobom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a vzdelávania v Bardejove

Pôsobenie

Pôsobenie

Pôsobíme v Bardejove a jeho okolí, ale aj na celom Slovensku

Profesionalita

Profesionalita

Náš tím sa skladá z 5 interných kvalifikovaných odborníkov

Predaj hasiacej techniky

Predaj hasiacej techniky

Predaj a servis hasiacich prístrojov.

500+

500+

Spkojných klientov. 

Chcem nezáväznú ponuku